JAPEK

PROFIL společnosti JAPEK

Janovská pekárna JAPEK navazuje na pekařskou tradici z roku 1959, kdy byla pekárna postavena. Zásobuje svými výrobky pekárna JAPEK, Litvínovnejen své vlastní prodejny, ale i několik prodejen a obchodních řetězců v blízkém okolí. Společnost JAPEK  působí převážně v Severozápadních Čechách a Podkrušnohoří.

Janovská pekárna JAPEK se zaměřuje na výrobu chleba tradičními postupy z přírodních kvasů a ve své nabídce má širokou škálu druhů chleba, od základního pšenično-žitného kvasového chleba po chleby z tmavých i speciálních mouk, dále balené či nebalené. Těsto má vysoký podíl žita a vitálního žitného kvasu. Výroba je založena na tradičních recepturách a technologii tak, aby splňovala nejpřísnější požadavky na kvalitu všech výrobků. 

Naši mistři mají v portfoliu na 200 pekařských výrobků. Pečeme široký výběr chlebů, běžného i jemného pečiva, smažených i trvanlivých výrobků. Na přání umíme vytvořit či upravit výrobek na míru. Naší specialitou jsou diabetické výrobky, se kterými sklízíme dlouholeté úspěchy. V našem sortimentu výrobků můžete nalézt čerstvý chléb, pečivo slané i sladké, knedlíky vařené ve vodě, umíme zajistit zmražený sortiment pro vykrývání potřeb zákazníků v době svátků, víkendů či při nenadálých událostech.

Opakovaně bezproblémově procházíme mezinárodní certifikací kvality.

Japek budova zimní.JPG

Politika a hodnoty pekárny JAPEK
Motto: „TRADICE – KVALITA – STAVOVSKÁ ČEST“
Krušnohorská pekárna v Janově – Litvínově funguje od roku 1959. Již od té doby zásobuje svými výrobky lidi v mosteckém a krušnohorském regionu. Společnost JAPEK s.r.o. navazuje na tuto dlouhou tradici. Proto jsou i hodnoty a principy společnosti JAPEK dlouhodobě postaveny na provázanosti s místem, ve kterém působí.
Tato provázanost se projevuje v našich hodnotách, které jsme rozdělili do šesti oblastí.
1) PEČEME PRO NAŠE LIDI – pečeme pro lidi tohoto regionu a víme, co si žádají, a proto své výrobky zaměřujeme hlavně na požadavky našich zákazníků. Zároveň však sledujeme moderní potravinářské trendy a začleňujeme je do výrobkových řad.
2) PRACUJEME V TÝMU ODBORNÍKŮ – máme úctu a cítíme velkou odpovědnost k práci všech kolegů podílejících se na všech činnostech (pekaři, údržbáři, mechanici, řidiči, prodavačky a v neposlední řadě kolegové zajišťující administrativní podporu). Zodpovědnost a týmová práce jsou hlavní hodnoty, které chceme rozvíjet. Naši zaměstnanci jsou nejcennějším zdrojem našeho úspěchu.
3) FANDÍME KVALITĚ – věnujeme se s maximální péčí novým výrobkům. Kvalita a bezpečnost našich výrobků je pro nás na prvním místě. Proto jsou všechny naše výrobky vyráběny v souladu s platnou legislativou a vzhledem k tomu také chceme neustále zlepšovat všechny procesy výroby, distribuce i prodeje našeho pečiva.
4) PREVENCE VYHRÁVÁ – dbáme o bezpečnost práce a důsledně školíme v oblasti BOZP a PO. Snažíme se zvýšit osobní zodpovědnost každého kolegy vůči svému zdraví a vůči ostatním kolegům. Velkou oblastí je bezpečnost informací – jejich přenos a zabezpečení.
5) CHCEME SE DLOUHODOBĚ ROZVÍJET – hledáme nové oblasti v pekařském oboru a také nové technologie, které nám umožní rozvíjet se ve vysoce konkurenčním prostředí. Investujeme do nákupu nových technologií.
6) ŽIJEME A FUNGUJEME V NAŠEM REGIONU – žijeme a dlouhodobě působíme v regionu severních Čech, není nám tedy lhostejné, jak se tento region rozvíjí a jak se v něm žije. Chceme přispět svým dílem v péči o životní prostředí a být i v souladu s posledním vývojem v této oblasti. Cítíme i společenskou odpovědnost a sounáležitost v rámci regionu, proto podporujeme různé kulturní, sportovní či vzdělávací akce.

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.